SUOMI SVENSKA ENGLISH РОССИЯ
BarTrace är ett omfattande kassasystem för försäljning av restaurangvaror och det även kan användas till aktivering av SnowCard-liftkort. BarTrace fungerar dessutom smidigt tillsammans med våra övriga produkter.

BarTrace

BarTrace är ett Java-baserat program för kassasystem som vi själva har utvecklat. Programmet kan installeras i Windows- eller Linux-miljö. Användargränssnittet är avsett för pekskärmar, men det kan även användas med mus.

Kassasystemet stöder försäljning av biljettprodukter och liftkortssystemet SnowCard.

Utöver de grundläggande kassafunktionerna kan kassan läsa in produkter som finns laddade på biljetter och aktivera rättigheter för passering, till exempel liftkort eller tillträde till campingplatser.

Alla tjänster i kassasystemet kan styras via ett extranät, varifrån man även får rapporter i realtid. Extranätet innehåller dessutom kassaintegrerad arbetstidsuppföljning och lagerhantering.

Do not send email to this address